امتحان ریشه هاست

فوتوگرافر : مهرداد تاجدینی

زندگی برگ بودن در مسیر باد نیست

امتحان ریشه هاست

ریشه هم هرگز اسیر باد نیست

زندگی چون پیچکی است

انتهایش میرسد پیش خدا

 

فوتوگرافر : مهرداد تاجدینی

دیدن عکس در سایز بزرگتر

http://www.trekearth.com/viewphotos.php?l=5&p=508629

/ 0 نظر / 3 بازدید