کرمان در طول تاریخ

PHOGRAFER:MEHRDAD TADJDINI

کرمان شهری است که در طول تاریخ در اثر حملات و زد وخوردهای متوالی اجانب از یکسو و خشونتهای طبیعی چون سیل ،زلزله ، قحطی ، خشکسالی و شیوع بیماریهای فراگیر از سوی دیگر متحمل خسارات جانی ومالی فراوان شد که آثار شوم آنها بر چهره شهر ومردم آن به جای مانده است ، اما باز حیرت بینندگان هم حیرت بینندگان را برمی انگیزد ، چرا که آثار گرانبها و فراوانی از سلیقه و ذوق بجای گذاشته است و هنوز بجای میگذارد.

دیدن عکس در سایز بزرگتر

http://www.trekearth.com/gallery/Middle_East/Iran/East/Kerman/Kerman/photo1413682.htm

/ 0 نظر / 44 بازدید