شعر سنگ

photografer : mehrdad tadjdini

بال زد که : بگشا بگشا
خنده زد به حسرت و پر ریخت
فکر را به زمزمه پر داد
 رفت تا به ژرف دل سنگ
بر کشید غمزده فریاد
 ای گرفته ای همه درهم
 ای فشرده دل اندر دل
 ای فرو نهفته به خود سنگ
 ای کشیده حسرت ساحل
باز شو به من برهان خویش

*************************

فوتوگرافر : مهرداد تاجدینی

دیدن عکس در سایز بزرگتر 

http://foto.ir/Gallery/ShowImage.aspx?ID=49123

/ 0 نظر / 20 بازدید