چشمه ی زاینده

photografer : mehrdad tadjdini

حکیمی پسران را پند همی داد که جانان پدر٬ هنر آموزید که ملک و دولت دنیا اعتماد را نشاید و سیم و زر در سفر به محل خطر است یا دزد به یک بار ببرد یا خواجه به تفاریق بخورد اما هنر چشمه ی زاینده است و دولت پاینده و اگر هنرمند از دولت بیفتد٬ غم نباشد که هنر در نفس خود دولت است٬ هنرمند هر جا رود قدر بیند و بر صدر نشیند و بی هنر لقمه چیند و سختی بیند.
( گلستان سعدی )

*******************
فوتوگرافر : مهرداد تاجدینی

دیدن عکس در سایز بزرگتر

http://www.treknature.com/viewphotos.php?l=3&p=177074

/ 0 نظر / 2 بازدید