خورشید خاوری کند

غزل 764

از دیده خون دل همه بر روی ما رود

بر روی ما ز دیده چه گویم چه‌ها رود

 

ما در درون سینه هوایی نهفته‌ایم

بر باد اگر رود دل ما زان هوا رود

 

خورشید خاوری کند از رشک جامه چاک

گر ماه مهرپرور من در قبا رود

 

بر خاک راه یار نهادیم روی خویش

بر روی ما رواست اگر آشنا رود

 

سیل است آب دیده و هر کس که بگذرد

گر خود دلش ز سنگ بود هم ز جا رود

 

ما را به آب دیده شب و روز ماجراست

زان رهگذر که بر سر کویش چرا رود

 

حافظ به کوی میکده دایم به صدق دل

چون صوفیان صومعه دار از صفا رود

/ 0 نظر / 24 بازدید