دست نیاز

photografer : mehrdad tadjdini

همانا بزرگ است پروردگار         کسی نیست برتر از آن کردگار    (۴)

کنون می دهم آشکارا گواه            شریکی ندارد، یگانه اله              (۲)

همین گونه هم نیز دارم قبول         محمد بود از سوی او،رسول         (۲)

گواهی دهم که علی،مرتضی         بود جانشین رسول خدا              (۲)

بیاید اکنون به سوی نماز              به سویش گشایید دست نیاز         (۲)

ره رستگاری همین است و بس      بدان سو نمایید،در هر نفس         (۲)

بدین سوی نمایید روی نظر             که بهتر از آن نیست کاری دگر    (۲)

همانا بزرگ است پروردگار        کسی نیست برتر از آن کردگار    (۲)

ندارد جز الله،ربّی وجود              دل خویش از شک بباید زدود       (۲)

 

فوتوگرافر : مهرداد تاجدینی

دیدن عکس در سایز بزرگتر

http://www.trekearth.com/viewphotos.php?l=5&p=995499

 

/ 0 نظر / 2 بازدید