مورخ کلدانی و کاهن معبد مردوک

PHOGRAFER:MEHRDAD TADJDINI

بنا بنوشته های مورخ کلدانی و کاهن معبد مردوک در سالهای 539 -538 –که کتب او از منابع مهم تاریخ زمان کورش است – کرمان از ولایات تابعه کوروش بوده و محلی مطمئن برای او بشمار می رفته است.

در عصر داریوش کبیر نام کرمان جزء ولایات تابعه هخامنشی آمده است و در کتیبه بنای شوش کلمه ای مشاهده می شود که نام چوب درختی بوده است که برای استحکام بنای ساختمانها ( شاید همان کاخ ) به کار می رفته و محل تهیه این چوب کرمان ذکر شده است. در این مورد داریوش می گوید « چوب بیش مکن از گنداره(پیشاور) وکرمان حمل شود »

دیدن عکس در سایز بزگتر

http://www.trekearth.com/gallery/Middle_East/Iran/East/Kerman/Kerman/photo1418379.htm


/ 0 نظر / 25 بازدید