مجموعه ابراهیم خان

PHOGRAFER:MEHRDAD TADJDINI

بانی مجموعه ‌، ابراهیم خان ظهیر الدوله از حکام دوران پادشاهی فتحعلیشاه می‌باشد . این مجموعه از بازار ، حمام ، آب‌انبار ، مدرسه و خانه مدرس یا خلوت تشکیل گردیده و در ساخت آن تا حدود زیادی از فضاهی معماری صفویه الهام گرفته شده و هم اکنون به عنوان یکی از ارزشمندترین مجموعه‌ها و زیباترین آثار تاریخی کرمان محسوب می‌شود .مجموعه حاج آقا علی (دوره قاجاریه ) : این مجموعه در نزدیکی مجموعه ابراهیم خان و در اواخر قرن سیزدهم هجری ساخته شده و مشتمل بر مسجد ، آب انبار ، کاروانسرا و بازار است . مسجد حاج آقا علی با الهام از مسجد وکیل شیراز بنا گردیده و داری چهل ستون سنگی یکنواخت می‌باشد . این مجموعه را حاج آقا علی ، مشهور به زعیم الدوله ساخته و در رفسنجان نیز ، خانه او ، شکوه معماری گذشته رابه تماشا می‌گذارد.

دیدن عکس در سایز بزرگتر

http://www.trekearth.com/gallery/Middle_East/Iran/East/Kerman/Kerman/photo1414814.htm

/ 0 نظر / 24 بازدید