تونالیته

mehrdad tadjdini

افراد مختلف به رنگ های خاصی تمایل نشان می دهند. استفاده از این تمایل اشخاص به عنوان وسیله ای برای تشخیص شخصیت آنها موضوع بحث انگیزی است، چرا که افراد با یکدیگر تفاوت دارند. هر یک از ما خصوصیات شخصی خاص خود را دارا هستیم و احساساتمان را به سبک و سیاق خاص خود بیان می کنیم. در جهان نمی توان دو نفر را یافت که در ابراز احساساتشان پیرو شیوه یکسانی باشند. از طرف دیگر احساسات افراد به طرق مختلف قابل تحریک است و مثلا با تغییر محیط ای که در آن زندگی می کنند، به سبب الگوهای روانشناسی به نتایج بهتری در ایجاد شادابی، صمیمیت، آرامش دست یافت. ویژگی های خیابان و کوچه ای که خانه ما قرار دارد،  نورگیری، تقسیم بندی فضاها،  نحوه رنگ بندی و حتی مقیاس به کار رفته همه و همه به عنوان فاکتورهای مهمی عمل می کنند. جهانی که انسان در آن زندگی می کند، متشکل از هزاران رنگ و تونالیته های مختلفی است که موجودات و اشیا را برای ما جذاب تر و حتی به گونه ای معنوی، عمیق تر نشان می دهند. هر کدام به سبب ویژگی های شیمیایی و روانشناسانه ای که دارا هستند، منبع مهمی از انرژی، در جهت فزونی سلامت و نشاط روح و روان در انسان ها به شمار می روند. جهانی تک رنگ، با تونالیته های محدودی را با طبیعت اطراف خویش مقایسه کنید و یا خود ساکن شهری سیاه و سفید بدانید، بدون هیچ کنتراستی و هیجانی. نور  نقش مهمی را در زنده کردن و زیبا کردن فضا به عهده دارد . استفاده از نور مناسب و یکنواخت  خفگی محیط را از بین می برد ، البته استفاده از نور طبیعی بسیار مناسبتر است . در صورت ضعیف بودن نور طبیعی کمبود آن را می توان با بکارگیری نور مصنوعی جبران کرد .استفاده از نور پردازی موضعی بر روی موضوع  نیز باعث تحرک و ایجاد حرکت در فضا میشود.

***********************

فوتوگرافر : مهرداد تاجدینی

دیدن عکس در سایز بزرگتر

http://foto.ir/Gallery/ShowImage.aspx?ID=48733

/ 0 نظر / 3 بازدید