قلعه دختر کرمان

ساختمانهای عمده قلعه از قبیل قصر و عبادتگاه و غیر آن بیشتر در فاصله بین همین دو قلعه دیده می شود . متأسفانه چون خاک این قلعه برای کود مناسب است از سالهای دور اهالی خاک و خشت آن را می کنند و به مزارع می برند واز این راه لطمه بزرگی به این بناها وارد شده است و فقط جاهایی که رفتن چارپا ممکن نیست از دستبرد محفوظ مانده است . از قطعات کاشی که ساکس در محوطه قلعه دیده ، بر می آید که برخی از ساختمانهای آن علاوه بر جنبه نظامی ، جنبه بزمی نیز داشته و هنر ذوق در تزئین آن دخالت کرده است .

http://www.trekearth.com/gallery/Middle_East/Iran/East/Kerman/Kerman/photo1450301.htm


در رشته جنوبی قلعه اردشیر صخره ای نسبتاً بلند دیده می شود که از اواسط صخره پلکانی برای رسیدن به قله آن تراشیده اند که ۱۳۴ پله دارد و ساکس احتمال داده است که این محل نقاره خانه قلعه بوده و چون پلکانها نو هستند به نظر می رسد که در همین اواخر تراشیده شده باشند . خرابه های فرمیتهن که در دامنه همین قلعه ها قرار دارد، از هجوم افغانیها به بعد رو به خرابی رفته و امروز فقط بقایایی از آن به نظر می رسد .
راجع به بانی این قلعه نمی توان اطلاع صحیحی به دست داد و مسلم است که سابقه تاریخی شهر چون قهندز آن محسوب می شده بسیار قدمت دارد . افسانه ها ساختمان قلعه را به اردشیر بابکان نسبت می دهند و فردوسی در شاهنامه بنای قلعه را به کسی قبل از اردشیر به نام هفتواد نسبت می دهد .
مطلب مهم این که قبل از توجه اردشیر به کرمان مسلماً شهرهایی مثل سیرجان و جیرفت و بم از کرمان فعلی آبادتر بوده اند . در زمان سلجوقیان نیز «قلعه دختر» پناهگاه کرمانیان محسوب می شده و در تاریخ افضل آمده است : یکی از قلاع کوچک موسوم به «گوهریه بوده» و برجهای قلعه نیز نامی مخصوص به خود داشته که از آن نام «برج فیروزه » به ما رسیده است .

http://www.trekearth.com/gallery/Middle_East/Iran/East/Kerman/Kerman/photo1450407.htm

/ 0 نظر / 23 بازدید