موج و حباب

موجیم وحباب هر دو یک آب                          آب است حجاب آب دریاب

آنها که به چشم عقل بینند                            بینند خیال غیر در خواب

عقل ار چه چراغ بر فروزد                               هرگز نرسد به تور مهتاب

معشوق خودیم و عاشق خود                  عشق است دلیل راه اصحاب

آن نقطه بدان که اصل حرف است              یک فصل بخوان ولی زهر باب

در بحر محیط جمله غرقیم                              مانند حباب و عین ما آب

مارا نسب است از خداوند                      عالی تر از این کر است انساب


  دیوان حضرت شاه نعمت الله ولی

دیدن عکس در سایز بزرگتر

http://www.trekearth.com/gallery/Middle_East/Iran/photo1454009.htm

/ 0 نظر / 24 بازدید