از پروفسور حسابی

فوتوگرافر : مهرداد تاج الدینی

عشق زندگی را به شیوش می آورد.

بزرگترین خوشحالی من در زندگی: هوش و استعداد جوانان ایرانی است.

سه اصل عاشقی: محبت ، احترام و راستگویی است.

             

                                    باید به جوانان، حفظ سازمان را آموزش داد.         

                                    بچه ها، آدم کوچولو هستند، قابل اعتماد و شایسته احترام.    

                                    منبع : بنیاد پروفسور حسابی

/ 0 نظر / 22 بازدید