نگاهی به آباده

"قلعه ایزد خواست" که شباهت قریبی با ارگ بم کرمان دارد تا قصر بهرام گور که نامش انسان را به یاد شعر "بهرام که گور می گرفتی همه عمر /دیدی که چگونه گور بهرام گرفت" می اندازد همه در قاب عکس ها نشسته اند و روایتی را برای خود می خواند .

عکس‌ها با نگاهشان حرف می زنند که ای مردمی که نام خود را متمدن گذاشته اید  و آنقدر کبر در وجودتان است که اگر دنیا راهم به زیر پایتان بریزند قانع نمی شوید. ما از دیاری آمده ایم که مردمش روزی می دانستند که تراس و بالکن چیست و چه استفاده ای دارد و در اصول معماری شان حتما جایی را برای ساخت تراس به ساده ترین شکل فراهم می کردند.

حال از آن خانه اعیان نشین که فرهنگ و تمدن ایرانی را یدک می‌کشید تنها آجر فرش باقی مانده است. آجر فرشی که نقطه طلایی عکاس برای عکاسی شده و امروز یکه و تنها ایستاده تا هر که او آن بالا می بیند فراموش نکند که هر آنچه امروز داریم از آن گذشتگان است گذشتگانی که...

/ 0 نظر / 39 بازدید