امپراطوری شاپور اول ساسانی

PHOGRAFER:MEHRDAD TADJDINI

در متن کتیبه ای که از شاپور اول ساسانی – در اطراف کعبه زرتشت در نقش رستم فارس – بدست آمده است، شاپور درباره قلمرو خود چنین می نویسد: منم خداوندگار مزداپرست شاپور شاهنشاه ایرانیان وغیر ایرانیان . امارات و ولایات امپراتوری ایران اینها هستند : پارس، پارت ، خوزستان ،میشان ،آشور ،آذیان ،عربستان ، آذرآبادگان(آذربایجان)، ارمینیا ،(ارمنستان)، سسیگان ، کرمان وسیستان.

دیدن عکس در سایز بزگتر

http://www.trekearth.com/gallery/Middle_East/Iran/East/Kerman/Kerman/photo1418881.htm

/ 0 نظر / 31 بازدید