# نگاهی_به_جشن_های_ایرانیان

مگه 7 آبان زادروز پدر ایران؛بنیانگذار حقوق بشر کوروش بزرگ نیست؟؟؟؟

7 آبان نزدیکه!اما چرا چیزی توش ننوشته؟؟؟مگه اینجا ایران نیست؟؟؟؟مگه 7 آبان زادروز پدر ایران؛بنیانگذار حقوق بشر کوروش بزرگ نیست؟؟؟؟نمیدانیم ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 117 بازدید