شهر من اصفهان

فوتوگرافر : مهرداد تاج الدینی

هنری که در ادوار مختلف تاریخی از فرهنگ و آداب اجتماعی و رفتاری و در جغرافیای ایران شکل گرفته و در طول قرن ها تلاش هنرمندان ایرانی به وجود آمده و توانسته بستری برای خلاقیتهای بیانی و تجسمی در صورتهای مختلف می باشد. چنین هنری در صورت های متنوع جلوه گری کرده و به دلیل شکل گیری و تکامل در این مرز و بوم و توسط «خرد جمعی» هنرمندان اهل دل، ریشه در سنت های مختلف فرهنگی و اجتماعی جامعه ایرانیان دارد و در راستای تکامل و گسترش و غنای هنری در یک اقلیم وسیع فرهنگی تاثیر داشته و در دیگر کشورها هم موثر بوده است. گرایش های تذهیب و نگارگری در طول چند دوره تاریخی به نقاط اوج خود با قوانین مشخص رسیده و هر یک از این نقاط با توجه به مختصات تصویری و تکنیکی و مضامین و آثار شکل گرفته به نام مکتبی خاص شناخته می شوند. پیروی از این مکاتب در جامعه نگارگران به معنای پیروی از سنت در هر مکتب محسوب می شود. از این منظر می توان به مکاتب شیراز، منطقه خراسان، تبریز و به طور خاص مکتب اصفهان اشاره کرد که جایگاهی ویژه در روند تاریخی خود دارد. در چنین نگاهی اگر در مضامین و موضوعات تمایل به فرهنگ و ادبیات یا تاریخ و اجتماع ایران داشته باشد، در نوع هنرهای ایرانی قرار می گیرد. البته چنین مجموعه ای از آداب تصویری، پتانسیل پرداختن به مضامین و موضوعات دیگر فرهنگ را نیز دارد و همچنین می توان به تاثیرات در خصوص مبانی نطری و کاربردی در شکل گیری آثار هنرمندان کشورهای دیگر اشاره کرد که به نوعی تاثیر گذار در تاریخ هنر جهان از جمله دنیای غرب بوده اند.
دیدن عکس در سایز بزگتر
/ 0 نظر / 38 بازدید